Ons beleid

Beleid aangaande de RS Stocknummers
Vele onderdelenproducenten wijzigen momenteel hun producten zodat ze gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van producten die voldoen aan de RoHS richtlijn (d.w.z. verwijderen van de stoffen waar beperkingen voor gelden, zoals lood, kwik en gebromeerde brandvertragers).

In de meeste gevallen wordt de functionaliteit van het onderdeel niet fundamenteel gewijzigd (behalve dat "reflow soldering" mogelijk is bij de hoge temperaturen die nodig zijn voor loodvrij solderen). Als gevolg hiervan kiezen vele producenten ervoor om de nummers van hun onderdelen niet te wijzigen.

Als de producent de onderdelennummers niet wijzigt (d.w.z. de functionaliteit van het onderdeel blijft ongewijzigd), en de nieuwe versie van het onderdeel gesoldeerd kan worden op hogere temperatuur, verandert het RS stocknummer niet.

Producenten en industriële deskundigen hebben ons laten weten dat dit geen problemen oplevert voor klanten die handsolderen of deze onderdelen gebruiken bij reflow procédés met loodhoudend soldeersel.

Gemengde voorraad
Ten gevolge hiervan kunnen klanten tijdens de overgangsperiode gemengde zendingen ontvangen, bestaande uit onderdelen die "conform" of "niet-conform" zijn. Het is het beleid van ons bedrijf om onderdelen NIET voor te stellen als zijnde RoHS "conform" (d.w.z. geen materialen bevatten, die de ROHS-richtlijn beperkt), totdat we de zekerheid hebben dat enkel "conforme" stock aan de klanten geleverd wordt.
Veel producten wijzigen hun onderdelennummers niet


Vervanging van producten
Een aantal producenten zal ervoor kiezen hun onderdeelnummers te wijzigen, wanneer ze een "conforme" versie van een onderdeel op de markt brengen. In zulke gevallen zal de nieuwe versie van het onderdeel onder een nieuw RS stocknummer verkocht worden.

Wanneer een voorraad "niet-conform" onderdelen uitgeput is, mag de nieuwe versie automatisch in de plaats gesteld worden op de bestelbonnen van de klanten, maar louter wanneer deze compatibel zijn met procédés die gebruik maken van loodhoudende soldeersels.

Indien product niet onmiddellijk compatibel geacht wordt, wordt het aangeboden als een mogelijke vervanger, en dus niet als een rechtstreekse vervanger, voor het oorspronkelijke onderdeel. Hiernaar zal verwezen worden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.