Introductie

RoHS betekent letterlijk: "Restriction of Hazardous Substances" en is in het Nederlands het beste te vertalen als "Beperking van Gevaarlijke Stoffen".

WEEE staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment" en betekent in het Nederlands "Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten". De verwijderingsbijdrage voor wit- en bruingoed is een gevolg van de WEEE richtlijn.

De RoHS en WEEE richtlijnen maken deel uit van een reeks Europese "milieumaatregelen". Deze twee richtlijnen hangen nauw samen en zullen ongeveer rond dezelfde tijd van kracht worden.

Let wel: deze richtlijnen zijn louter van toepassing in de Europese Unie.

RoHS en chemicaliën

De ROHS richtlijn verbiedt vanaf 1 juli 2006 het op de Europese markt brengen van nieuwe elektrische en elektronische apparaten, die meer dan de maximum toegelaten hoeveelheid lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, brandvertragende poly-gebromeerde bifenyl (PBB) en poly-gebromeerde difenylether (PDBE) bevatten.

Er zijn wel een aantal vrijgestelde toepassingen van deze stoffen.
Zie ook: RoHS toepassingen.

WEEE en recycling

De WEEE richtlijn bevordert en legt maatstaven op voor het ophalen, de behandeling, het recyclen en terugwinnen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De producenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de financiering van het merendeel van deze activiteiten ("verantwoordelijkheid van de producenten").

Particulieren kunnen hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) gratis terugbrengen.

RoHS & WEEE – Wat is het verschil?

Een belangrijk verschil tussen de twee richtlijnen is de manier waarop ze ingevoerd werden.

RoHS is een "eengemaakte markt richtlijn"; dit betekent dat de bepalingen van deze richtlijn moeten worden nageleefd door alle EU-lidstaten.

WEEE is echter geen "eengemaakte markt richtlijn"; deze richtlijn legt minimum maatstaven op, die de lidstaten mogen overschrijden wanneer zij dit willen. Elk lidstaat moet de draagwijdte van de WEEE richtlijn zelf interpreteren en zijn eigen specifieke wetten invoeren. Als gevolg hiervan zal de manier waarop WEEE wordt ingevoerd niet in elke Europese lidstaat dezelfde zijn.Maximum toegelaten hoeveelheid chemicalen vanaf 1 juli 2006Productenten verantwoordelijk voor financiering