Surveys

NPS Survey

RS Components verstuurt twee keer per maand een survey naar aanleiding van een klantcontact.
Elke klant ontvangt deze survey maximaal vier keer per jaar.

Door middel van de vragenlijst kunnen wij de loyaliteit van onze klanten meten. De NPS (“Net Promoter Score”) biedt ons de kans om feedback van de klant beter in kaart te brengen, processen waar nodig te verbeteren en het groeipotentieel van ons bedrijf te meten.

De NPS wordt berekend door het stellen van de volgende vraag: “Als u door een vriend, collega of iemand anders wordt gevraagd naar een distributeur, hoe waarschijnlijk is de kans dat u RS Components zou aanbevelen?” Op deze vraag kan een cijfer gegeven worden van nul tot en met tien. Afhankelijk van het cijfer, worden de respondenten in drie groepen verdeeld.

- Promoters – respondenten die een score van 9 of 10 geven.
- Passives - respondenten die een score van 7 of 8 geven.
- Detractors - respondenten die een score van 0 tot 6 geven.

De klant kan, indien gewenst, feedback geven en het gegeven cijfer toelichten. Onze afdeling Customer Services analyseert alle feedback en geeft, waar mogelijk, een terugkoppeling naar de klant. Op deze manier proberen wij onze klanten de ultieme ervaring te geven en zijn wij in staat onszelf te blijven verbeteren.


NES Web survey

Bij RS streven wij ernaar om onze service te verbeteren, en het voor u eenvoudig te maken om zaken met ons te doen.
Daarom willen wij door middel van een web survey, met 6 korte vragen, graag te weten komen hoe onze prestaties waren tijdens uw meest recente ervaring met RS Components. De survey wordt strikt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de richtlijnen voor marktonderzoek.


Feedback

Heeft u feedback, suggesties, op- of aanmerkingen ten aanzien naar aanleiding van een klantcontact, dan kun u ook contact met ons opnemen via e-mail: customerservice@rsonline.be.