Onlangs gezocht

  Privacybeleid

  Privacyverklaring voor RS Online

  Privacyverklaring voor RS Online 

  RS Components Ltd ("RS") hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Lees de volgende privacyverklaring om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden behandeld wanneer u gebruik maakt van of zich registreert op de website van RS Online, met een medewerker van onze klantenservice spreekt, een RS Local bezoekt of op een andere manier contact heeft met RS. 

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld via DesignSpark, Connected Thinking, 'rsdelivers.com' of door ons moederbedrijf RS Group plc in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites voor meer informatie. Welke persoonsgegevens verzamelt RS? RS verzamelt persoonsgegevens van u wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt, of wanneer u onze website gebruikt, bijvoorbeeld: 

  • Informatie over uzelf en het bedrijf waarvoor u werkt, wanneer u een account bij ons aanmaakt. Dit omvat onder andere uw naam en contactgegevens, uw bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, informatie over uw functie in het bedrijf en hoe u van de website heeft gehoord.
  • Informatie over transacties, facturering en levering, als u een aankoop bij ons doet of een contract afsluit voor een van onze oplossingen of diensten.
  • Gegevens over uw interacties met ons, bijvoorbeeld als u per e-mail feedback stuurt naar onze website, een technische vraag stelt, een probleem meldt of op een andere manier contact met ons opneemt. Als u ons belt, kunnen we het gesprek opnemen voor nalevings-, kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
  • Als u reageert op een van onze klantenenquêtes of meedoet aan een wedstrijd.
  • Als u contact heeft met een van onze verkoopmedewerkers, bijvoorbeeld bij een verkoopbalie, beurs of op locatie bij een klant.
  • We kunnen ook bepaalde gegevens registreren over hoe u onze website gebruikt, zoals de website waar u vandaan komt of naartoe gaat, de unieke ID van uw apparaat, uw IP-adressen en besturingssysteem, advertenties waarop u klikt, producten waarnaar u zoekt, producten die u koopt en informatie die u downloadt. Marketingmails die we u sturen kunnen ook automatisch detecteren of u de e-mail heeft ontvangen of geopend of op een koppeling in ons marketingmateriaal heeft geklikt. We gebruiken deze informatie voor onze eigen prestatiemeting, maar ook zodat we onze reclameboodschappen en advertenties op u kunnen afstemmen.
  • RS ontvangt soms ook informatie over u van derden. We kunnen met name gegevens over uw functie en het bedrijf waarvoor u werkt ontvangen uit bedrijfsdatabases.

  Sommige van de bovenstaande gegevens zijn verplicht voor het aanmaken van accounts en het uitvoeren van aankopen. Of gegevens verplicht zijn, wordt aangegeven wanneer u zich aanmeldt of onze producten of diensten aanschaft. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we mogelijk geen account voor u aanmaken of uw aankopen niet uitvoeren. Tenzij anders aangegeven, zijn alle overige gegevens optioneel, maar als u ervoor kiest deze niet te verstrekken, kan de marketing die u ontvangt minder relevant zijn en zal uw ervaring niet gepersonaliseerd zijn.  

  Hoe gebruikt RS mijn persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor dit gebruik? 

  Afhankelijk van hoe u RS Online gebruikt, uw interacties met ons en de toestemming die u ons geeft, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen: 


  Doel

  Type gegevens

  Wettelijke grondslag

  U als klant registreren en een account aanmaken   Uw bestelling afhandelen en/of diensten aan u leveren

  Uw contactgegevens Informatie over uw functie en het bedrijf waarvoor u werkt Uw leverings- en factureringsgegevens 

  Uitvoering van een contract met u Om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract met u aan te gaan. 

  Vragen of klachten beheren en beantwoorden

  Uw contactgegevens en interacties met ons 

  Gerechtvaardigd belang (onze bedrijfsvoering beheren en diensten leveren aan onze klanten)

  RS Online op u afstemmen en u inhoud tonen waarin u volgens ons het meest geïnteresseerd bent.

  Uw accountgegevens Uw aankoopgeschiedenis Uw surfgedrag 

  Gerechtvaardigd belang (onze producten en diensten promoten aan onze klanten) 

  U uitnodigen om deel te nemen aan klantenenquêtes, beoordelingen en andere marktonderzoeken die RS en andere organisaties namens ons uitvoeren, en deze beheren. 

  Uw contactgegevens

  Uw toestemming  Gerechtvaardigd belang (onze bedrijfsvoering beheren, diensten verlenen aan onze klanten en onze producten en diensten verbeteren)

  U marketingberichten sturen en u gerichte reclame tonen met betrekking tot onze producten en diensten 

  Uw accountgegevens Uw aankoopgeschiedenis Uw surfgedrag Uw bedrijfsgegevens 

  Uw toestemming  Gerechtvaardigd belang (onze producten promoten en diensten leveren)

  Wedstrijden waaraan u deelneemt beheren. 

  Uw contactgegevens Uw leveringsgegevens 

  Gerechtvaardigd belang (onze producten en diensten promoten via wedstrijden en onze wedstrijden beheren) 

  RS Online verbeteren en onderhouden en het gebruik ervan monitoren.  

  Uw surfgedrag Uw interacties met onze website 

  Uw toestemming.  Gerechtvaardigd belang (onze website beheren en de werking ervan verbeteren) 

  Fraude onderzoeken en, waar nodig, onszelf en derden beschermen. 

  Uw accountgegevens Uw transactiegeschiedenis Uw websitegebruik 

  Gerechtvaardigd belang (fraude of andere overtredingen voorkomen en opsporen) 

  Voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van financiële rapportage en openbaarmaking aan ons moederbedrijf, belastinginstanties en regelgevende instanties. 

  Uw transactiegeschiedenis Uw leverings- en factureringsgegevens 

  Wettelijke verplichting.

   Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan hebben we – zoals vereist door de gegevensbeschermingswetgeving – een afweging gemaakt om onze belangen te documenteren, om te overwegen wat de gevolgen van de verwerking voor individuen zullen zijn en om te bepalen of de belangen van individuen zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking. Met wie deelt RS mijn persoonsgegevens? RS moet informatie delen met bepaalde geselecteerde derden voor onze bedrijfsvoering: 

  • RS Group: RS Components Ltd maakt deel uit van een wereldwijde groep bedrijven, waarvan RS Group plc de moedermaatschappij is. Ga voor meer informatie over de RS Group naar https://www.rsgroup.com. RS deelt persoonsgegevens met andere leden van de RS Group als dit nodig is om onze diensten te ondersteunen en onze klantinzichten te verbeteren.
  • Dienstverleners: We verstrekken informatie aan onze dienstverleners die namens ons handelen (bijvoorbeeld aan bedrijven die digitale marketingdiensten leveren, zoals productaanbevelingen, statistische analyses, zakelijk en operationeel inzicht, websiteoptimalisatie), evenals aan derden die betrokken zijn bij de leveringsketen (bijvoorbeeld expediteurs, koeriers en bezorgbedrijven). Bij gelegenheid delen we ook persoonsgegevens met onze professionele en juridische adviseurs.
  • Overheidsinstanties: Als uw bestelling buiten het Verenigd Koninkrijk moet worden geleverd, kan het zijn dat we informatie moeten uitwisselen met douaneautoriteiten in zowel het Verenigd Koninkrijk als het land van bestemming. We kunnen persoonsgegevens ook delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld om fraude te melden of als reactie op een wettig verzoek.
  • Krediet- & fraudecontrole: We kunnen informatie delen met kredietinformatiebureaus en met derden die betrokken zijn bij fraudepreventie en -opsporing.
  • Media: Van tijd tot tijd kunnen we geaggregeerde en geanonimiseerde marketingstatistieken vrijgeven aan zakelijke partners of deze gebruiken in persberichten, advertenties of gepubliceerde rapporten. We zullen u of een andere klant enkel persoonlijk identificeren in dergelijke persberichten, advertenties of rapporten met uw voorafgaande toestemming.
  • Verkoop van het bedrijf of activa: In het geval dat we bedrijfsactiva verkopen, kunnen de persoonsgegevens van onze klanten bekend worden gemaakt aan een potentiële koper. In dit geval zullen we redelijke pogingen ondernemen om ervoor te zorgen dat de koper gebonden is aan de voorwaarden van deze privacyverklaring.

  RS kan ook persoonsgegevens bekendmaken in gevallen waarin wij van mening zijn dat de bekendmaking noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van RS, onze klanten, medewerkers of het publiek te beschermen, of wanneer wij anderszins wettelijk gemachtigd zijn om dit te doen. 

  Waar bewaart RS mijn persoonsgegevens en hoe lang? 

  De RS Group is een wereldwijde groep bedrijven en RS maakt ook gebruik van dienstverleners over de hele wereld. Als gevolg kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten Europa, waaronder landen waar u mogelijk minder wettelijke rechten heeft met betrekking tot uw gegevens dan onder de lokale wetgeving. Als we persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ervoor zorgen dat uw privacyrechten adequaat worden beschermd door passende waarborgen. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over deze waarborgen. 

  We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden, en deze periode zal dus variëren afhankelijk van uw interacties met ons. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop bij ons heeft gedaan, bewaren wij de gegevens van uw aankoop gedurende de periode die nodig is voor facturerings-, belasting- en garantiedoeleinden. We kunnen ook de correspondentie met u bewaren (bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend over een product) zolang dit nodig is om ons te beschermen tegen een juridische claim. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over de duur van cookies. 

  Als we uw gegevens niet langer nodig hebben, verwijderen we ze. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw e-mailadres bewaren om te voorkomen dat we u in de toekomst nog marketingmails sturen. 

  Wat doet RS om mijn persoonsgegevens te beschermen? RS streeft er altijd naar om het hoogste niveau van service en veiligheid te leveren aan onze klanten en de website is speciaal ontworpen met het oog op veiligheid. Om de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende beveiligingsmethoden wanneer u gegevens verstrekt: 

  • De nieuwste technologie om uw gegevens te coderen en te beschermen voor een veilige transactie.
  • Voor zover mogelijk wordt informatie die u verstrekt, gecodeerd opgeslagen. Dat betekent dat uw informatie beschermd is en veilig kan worden verzonden.
  • Uw online accountgegevens en online persoonlijke profiel van RS zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonsgegevens. U kunt uw online accountgegevens en online profiel van RS bewerken met behulp van uw online gebruikersnaam en wachtwoord van RS.

  Hoe gebruikt RS mijn persoonsgegevens voor marketing? Tenzij u zich tijdens de registratie en aankoop van uw account heeft afgemeld of wij u om toestemming voor marketing hebben gevraagd en u deze toestemming niet heeft gegeven, kan RS u e-mails sturen, bellen of sms'en over producten en diensten van RS. Daarnaast kunnen we u af en toe direct mail sturen over producten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Het is waarschijnlijk dat sommige of al deze marketingberichten op u zijn afgestemd, gebaseerd op wat wij over u en/of uw bedrijf weten, bijvoorbeeld uit uw online persoonlijk profiel, uw eerdere zoekopdrachten en surfgeschiedenis op RS Online en uw aankoopactiviteiten. Als u niet langer van ons wilt horen, kunt u op elk gewenst moment: 

  • Uw voorkeuren wijzigen in het gedeelte 'My Profile Update Details' in My Account, waartoe u op elk moment toegang heeft via de link in de navigatiebalk;
  • Zich afmelden voor e-mails door op de link in elke e-mail te klikken; of
  • Ons een e-mail sturen via:customerservice@rsonline.be

  Indien van toepassing heeft u het recht om u af te melden voor direct marketing of profilering die wij uitvoeren voor direct marketing (u kunt dit recht te allen tijde uitoefenen).  Het is ook mogelijk dat u advertenties voor RS ziet op websites van derden, waaronder op sociale media. Deze advertenties kunnen op u worden afgestemd met behulp van cookies (die uw webactiviteiten bijhouden, zodat wij advertenties kunnen tonen aan klanten die RS Online hebben bezocht). Wanneer u een advertentie ziet op sociale media, kan dit zijn omdat we het sociale netwerk hebben gevraagd advertenties te tonen aan onze klanten of gebruikers die overeenkomen met het demografische profiel van onze klanten. In sommige gevallen kan dit betekenen dat uw e-mailadres wordt gedeeld met het sociale netwerk. Als u niet langer op u afgestemde advertenties wilt zien, kunt u uw cookie- en privacy-instellingen wijzigen in uw browser en op deze websites van derden. 

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, bijwerken, corrigeren of verwijderen? 

  U kunt uw persoonlijke profielgegevens op elk gewenst moment bekijken en bewerken door te klikken op het gedeelte 'My Profile -Update Details' in My Account, dat u op elk gewenst moment kunt openen via de link in de navigatiebalk. 

  Als u uw wachtwoord bent vergeten of andere problemen ondervindt bij het openen van RS Online, neem dan contact op met de klantenservice van RS op +32 2 528 07 70

  Als u een vraag heeft over uw persoonsgegevens die u niet via uw online persoonlijk profiel kunt behandelen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Volgens de gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht op inzage (ook in een machinaal leesbaar format), rectificatie, verwijdering, bezwaar tegen of beperking van onze verwerking, verzoek om overdracht (portering) van uw persoonsgegevens naar een ander bedrijf of derde partij, en RS zal voldoen aan alle verzoeken om deze rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat er een aantal beperkingen zijn aan deze rechten en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. 

  Waar we afhankelijk zijn van uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. We kunnen echter andere wettelijke gronden hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals de doeleinden die hierboven zijn beschreven.  

   

  Cookies 

  RS gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om de functionaliteit van RS Online te bieden, de website te verbeteren en RS Online te personaliseren. Lees voor meer informatie over cookies ons Cookiebeleid. 

  Contact met ons opnemen 

  Voor vragen over deze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar customerservice@rsonline.be.

  Als u onopgeloste kwesties heeft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.  

  Updates voor deze privacyverklaring 

  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in de wet, regelgevende richtlijnen of ons privacybeleid in overeenstemming met de wet te weerspiegelen. Wanneer dit gebeurt en waar dit wettelijk verplicht is, zullen we u een nieuwe of bijgewerkte verklaring verstrekken waarin gedetailleerd wordt uiteengezet hoe het gebruik van uw persoonsgegevens verandert en, indien nodig, uw toestemming vragen voor de verdere verwerking. 

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2023.