Onlangs gezocht

  Beleid voor acceptabel gebruik van de website

  Dit beleid voor acceptabel gebruik omschrijft de voorwaarden tussen u en ons voor toegang tot onze website www.benl.rs-online.com/web/ en de mobiele versie van onze website https://benl.rs-online.com/mobile/ (onze websites). Dit beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze websites.

  Uw gebruik van onze websites betekent dat u akkoord gaat met, en ermee instemt u te houden aan, alle beleidsprincipes in dit beleid voor acceptabel gebruik, die onze voorwaarden voor gebruik van de website aanvullen.

  1. Niet toegestaan

  U mag onze websites alleen gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze websites niet gebruiken:

  • Op een manier die een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving schendt.
  • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of met een onwettig of frauduleus doel of effect.
  • Voor het schaden of een poging tot het schaden van minderjarigen op enigerlei wijze.
  • Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
  • Voor het verzenden of het bewerkstelligen van verzending van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijkaardig verzoek (spam).
  • Voor het bewust overbrengen van gegevens, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat, die zijn ontworpen om de werking van de software of hardware van een computer te schaden.

  2. Interactieve diensten

  Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze websites, waaronder live chat (interactieve diensten).

  Wanneer wij een interactieve dienst verstrekken, geven wij u duidelijke informatie over de soort aangeboden dienst, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of deze menselijk of technisch is).

  Wij doen ons best om eventuele risico's voor gebruikers (en met name voor kinderen) afkomstig van derden te beoordelen wanneer zij gebruikmaken van interactieve diensten op onze websites, en wij beslissen in elk geval of gebruik van moderatie passend is voor de relevante dienst (met inbegrip van de aard van de te gebruiken moderatie) in het licht van die risico's. Wij zijn echter niet verplicht tot het toezicht houden op, bewaken of modereren van enige interactieve dienst die wij op onze websites aanbieden, en wij sluiten onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst wordt gemodereerd of niet.

  Het gebruik van een van onze interactieve diensten door minderjarigen is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wij wijzen ouders die hun kinderen toestaan om een interactieve dienst te gebruiken op de belangrijkheid om met hun kinderen over hun online veiligheid te communiceren, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruikmaken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's die zij lopen.

  Wanneer wij een interactieve dienst modereren, bieden wij u normaal gesproken een middel aan om contact op te nemen met de moderator in geval van een probleem of moeilijkheid.

  3. Inhoudsnormen

  Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle materialen die u bijdraagt aan onze websites (bijdragen), en op alle interactieve diensten die hieraan gekoppeld zijn.

  U dient zich te houden aan de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke bijdrage en op het geheel.

  Bijdragen moeten:

  • Nauwkeurig zijn (als zij feiten vermelden).
  • Authentiek worden gehouden (als zij meningen vermelden).
  • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in België en in elk land waar zij zijn geplaatst.

  Bijdragen mogen in geen geval:

  • Materiaal bevatten dat smadelijk is voor een persoon.
  • Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.
  • Seksueel expliciet materiaal promoten.
  • Geweld bevorderen.
  • Discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
  • Inbreuk maken op het auteursrecht, het databankrecht of het handelsmerk van een andere persoon.
  • Waarschijnlijk leiden tot misleiding van personen.
  • In strijd zijn met om het even welke plicht van derden, zoals een contractuele verplichting of vertrouwelijkheidsplicht.
  • Illegale activiteiten bevorderen.
  • De privacy van anderen bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
  • Waarschijnlijk leiden tot het irriteren, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren van anderen.
  • Worden gebruikt om een persoon te imiteren, of om uw identiteit of verbondenheid met een persoon verkeerd voor te stellen.
  • De indruk wekken dat zij van ons uitgaan, als dit niet het geval is.
  • Om het even welke onwettige handeling zoals (bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrecht of misbruik van een computer bepleiten, bevorderen of ondersteunen.

  RS wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie via de websites ontvangen. Door het sturen van materiaal, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie aan RS via de websites (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van alle middelen voor contact met RS weergegeven op de websites), verleent u RS een onbeperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke, royalty-vrije toestemming om deze materialen (zoals hierboven beschreven) te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden en te verspreiden en stemt u er ook mee in dat RS gratis en voor elk doel dan ook gebruikmaakt van alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u naar RS verzendt. Tenzij wij uw toestemming vragen of u vooraf meedelen dat informatie of materialen die door u worden ingediend via een bepaald deel van de websites zullen worden gepubliceerd met uw naam erop of op een andere wijze zullen worden gebruikt, of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zullen wij uw naam niet vrijgeven of anderszins bekendmaken dat u materialen of informatie aan ons heeft verstrekt.

  4. Opschorting en beëindiging

  Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor acceptabel gebruik door uw gebruik van onze websites. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij nodig achten.

  Niet-naleving van dit beleid voor acceptabel gebruik is een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden die gelden voor uw gebruik van onze websites en kan ertoe leiden dat wij overgaan tot alle of sommige van de volgende acties:

  • Onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht op gebruik van onze website.
  • Onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van berichten of materiaal geüpload door u naar onze website.
  • Verzenden van een waarschuwing aan u.
  • Juridische schadevergoedingsprocedures tegen u voor de terugbetaling van alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.
  • Verdere juridische stappen tegen u.
  • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties, indien wij dit redelijkerwijs nodig achten.

  Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor maatregelen die zijn genomen als reactie op inbreuken op dit beleid voor acceptabel gebruik. De maatregelen die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt, en wij kunnen om het even welke andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijs nodig achten.

  5. Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

  Wij kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment wijzigen door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van om het even welke veranderingen die wij maken, aangezien deze voor u juridisch bindend zijn. Sommige bepalingen van dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

  6. Beoordelingen, opmerkingen, mededelingen en andere inhoud.

  Bedankt voor uw interesse in het schrijven van een klantbeoordeling. Met deze beoordelingen kunnen andere klanten beter geïnformeerde beslissingen nemen. Wij geloven dat onze klanten in de beste positie verkeren om onze producten te beoordelen. Wij waarderen uw opvattingen aangezien deze anderen helpen om de voor hen juiste keuzes te maken. Geniet van uw beoordelingservaring!

  Om een beoordeling te kunnen schrijven, dient u geregistreerd te zijn.

  Gebruik bij het schrijven van uw beoordeling de volgende richtlijnen:

  • Geef uw beoordeling een naam
  • Uw beoordeling moet gebaseerd zijn op uw ervaring als eigenaar van het product, en uitleg geven over wat u er goed of niet goed aan vindt en waarom. Beoordeel alleen producten die u heeft gekocht.
  • U beoordeelt het product en uw individuele ervaring met het gebruik ervan: eigenschappen, kenmerken en prestaties. Uw beoordeling gaat niet over uw ervaring met de aankoop of levering
  • Gebruik geen HOOFDLETTERS, behalve voor normale interpunctie
  • Concentreer u op informatie waarvan u denkt dat die anderen helpt bij hun beslissing om het product wel of niet te kopen
  • Zorg ervoor dat u volledig voldoet aan alle richtlijnen. RS zal geen woorden of zinnen bewerken – elke beoordeling die zelfs de kleinste hoeveelheid onaanvaardbare inhoud bevat, wordt afgewezen en verschijnt niet op de website

  Beperkingen:

  • Leveranciers of fabrikanten komen niet in aanmerking voor het indienen van een beoordeling
  • Wij behouden ons het recht voor om uw beoordeling niet te plaatsen als deze om het even welke van de volgende soorten inhoud bevat of andere richtlijnen schendt:
   • Lasterlijke uitspraken, godslastering, hatelijke, racistische, seksueel expliciete, seksueel getinte opmerkingen
   • Opmerkingen over andere beoordelaars
   • Inhoud die inbreuk kan maken op het materiaal, handelsmerken of intellectuele eigendom van anderen
   • Inhoud die kan worden beschouwd als intimidatie, misbruik of bedreigingen tegen de persoonlijke veiligheid of eigendom van anderen
   • Opmerkingen die strafrechtelijke beschuldigingen herhalen
   • Valse verklaringen, laster of imitatie van anderen
   • Opmerkingen over de service van RS; neem voor dergelijke opmerkingen direct contact met ons op
   • Tijdgevoelig materiaal
   • Spam of reclame
   • Merknamen of handelsmerken van derden
   • Persoonlijke gegevens van personen, inclusief uzelf, zoals telefoonnummers, postadressen of creditcardnummers
   • HTML-code, computerscript of url's van websites
   • Beschikbaarheid, prijs of alternatieve informatie over bestelling of levering
   • Leveranciers of fabrikanten van RS

  Alle ingediende beoordelingen worden eigendom van RS Components Benelux.

  Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt of doorgegeven aan derden, tenzij u ons de toestemming heeft gegeven om dit te doen.

  Als u feedback met ons wilt delen in verband met productselectie, prijzen, bestelling, levering of andere klantenservice, kunt u deze feedback niet via een productbeoordeling verzenden. Neem in plaats daarvan contact met ons op.