Onlangs gezocht

  Transport in een tijdperk van klimaatverandering

  De wereldwijde transportsector levert een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en draagt daardoor in belangrijke mate bij aan klimaatverandering. Het onderzoeken van de moeilijkheden en kansen die transport biedt in dit tijdperk van klimaatverandering is cruciaal nu de wereld worstelt met de dringende noodzaak om het klimaatprobleem aan te pakken. In dit artikel onderzoeken we hoe de transportsector zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in een poging om de impact op het milieu te verminderen.

  De uitdaging om uitstoot te verminderen

  Volgens het Europees Milieuagentschap (EMA) is de transportsector verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de EU, terwijl het ook geluidsoverlast, luchtvervuiling en habitatfragmentatie veroorzaakt. Bovendien stelt het EMA dat het de enige grote economische sector is waar de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 is toegenomen. Volgens de organisatie is de vraag naar vervoer tussen 2000 en 2019 als volgt gestegen:

  • Een toename van 20% in passagiersvervoer.
  • Een toename van 86% in vliegreizen.
  • Een toename van 18% in autovervoer.
  • Een toename van 22% in vrachtvervoer.

  Dit betekende dat er actie moest worden ondernomen, aangezien de EU ernaar streeft om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Als de vraag naar vervoer toeneemt, heeft dat een domino-effect op de koolstofuitstoot. Het het enige antwoord was om innovatieve manieren te creëren om de impact van vervoer op het milieu te verminderen en meer mensen aan te sporen om te lopen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Hoe heeft de transportsector de afgelopen jaren gereageerd en kunnen we nieuwe innovaties verwachten?

  Elektrificatie

  In het tijdperk van klimaatverandering is elektrificatie een cruciale methode om duurzaam transport te realiseren. Elektrische voertuigen (EV’s) hebben het potentieel om de manier waarop we ons verplaatsen volledig te veranderen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastisch afnemen.

  Het feit dat elektrische auto's geen uitlaatgassen uitstoten is een van hun grootste voordelen. In tegenstelling tot verbrandingsmotoren, die fossiele brandstoffen verbranden, maken EV’s gebruik van motoren die worden aangedreven door batterijen of brandstofcellen, zonder directe uitstoot van broeikasgassen. Dit vermindert de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de uitstoot van auto’s en verbetert de lokale luchtkwaliteit terwijl de luchtvervuiling ook vermindert.

  Wanneer elektrische voertuigen worden opgeladen met energie uit hernieuwbare energiebronnen, worden de milieuvoordelen van deze voertuigen gemaximaliseerd. EV’s bieden de mogelijkheid om transport los te koppelen van het verbruik van fossiele brandstoffen naarmate het elektriciteitsnet schoner wordt en er meer hernieuwbare energie wordt geïntegreerd. Deze verschuiving naar voertuigen die aangedreven worden door hernieuwbare energie vermindert de uitstoot van broeikasgassen nog verder en helpt bij het creëren van een duurzamer energie-ecosysteem.

  Eén aspect om rekening mee te houden bij de elektrificatie van ons vervoer is de beschikbaarheid van oplaadinfrastructuur. Om de “bereikangst” weg te nemen en EV-rijders vertrouwen te geven, moeten overheden, privébedrijven en andere stakeholders investeren in de ontwikkeling van oplaadinfrastructuur. Om reizen over lange afstanden en dagelijks woon-werkverkeer te vergemakkelijken, moeten er meer oplaadstations komen in openbare ruimtes, op het werk, in woonwijken en langs wegen. Verbeterde oplaadinfrastructuur zal een wijdverspreide invoering van EV’s stimuleren en helpen om de ambitieuze doelstellingen van CO2-vrij te behalen.

  Openbaar vervoer

  Openbaar vervoer speelt een cruciale rol in de verschuiving naar duurzaam vervoer door efficiënt en betaalbaar vervoer aan te bieden aan meer mensen zodat zij niet meer kiezen voor een privévoertuig. Hierdoor zullen de de uitstoot van broeikasgassen en verkeersopstoppingen, die het brandstofverbruik verhogen, drastisch verminderen. Lees hieronder enkele van de belangrijkste manieren waarop het openbaar vervoer kan bijdragen aan de doelstelling van Europa om CO2-neutraal te worden:

  Lagere uitstoot - Bussen, trams, treinen en metro’s kunnen een groter aantal mensen vervoeren dan individuele auto’s. Volgens de VN kan een overstap van privé-auto’s naar openbaar vervoer de koolstofvoetafdruk van een individu met wel 2,2 ton per jaar verminderen.

  Betere brandstofefficiëntie - Voertuigen die worden gebruikt voor openbaar vervoer zijn gebouwd voor een maximale capaciteit en brandstofefficiëntie. Bussen en treinen hebben bijvoorbeeld een grote passagierscapaciteit, wat de energie en uitstoot per persoon verlaagt. Technologische ontwikkelingen hebben ook geleid tot de ontwikkeling van hybride en elektrische bussen, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen afneemt.

  Minder verkeersopstoppingen - Stedelijke gebieden hebben vaak te maken met verkeersopstoppingen, wat leidt tot tijdverlies, meer brandstofverbruik en meer vervuiling. Opstoppingen kunnen worden verminderd door meer mensen te verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert en de reistijd afneemt voor zowel degenen die gebruik maken van het openbaar vervoer als degenen die nog steeds in hun eigen auto rijden.

  Door mensen aangedreven vervoer

  Door mensen aangedreven vervoer of actief transport omvat wandelen, fietsen en hardlopen. Actief transport heeft veel voordelen voor mensen, gemeenschappen en het milieu wanneer het aangemoedigd en gestimuleerd wordt. Het veroorzaakt bijvoorbeeld geen uitstoot, omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit.

  Door mensen aangedreven vervoer of actief transport omvat wandelen, fietsen en hardlopen. Actief transport heeft veel voordelen voor mensen, gemeenschappen en het milieu wanneer het aangemoedigd en gestimuleerd wordt. Het veroorzaakt bijvoorbeeld geen uitstoot, omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit.

  Daarnaast leidt door mensen aangedreven transport tot een betere volksgezondheid. Zwaarlijvigheid, hartaandoeningen en diabetes zijn slechts enkele van de chronische ziekten die kunnen worden voorkomen door regelmatig te lopen of te fietsen. Het bevorderen van regelmatig actief woon-werkverkeer kan zittend gedrag verminderen, hart- en vaatgezondheid stimuleren en algemene gezondheid bevorderen. Actief transport is beter voor het milieu, de gezondheid en vriendelijk voor de portemonnee.

  Gebruik van alternatieve brandstoffen

  Hoewel de elektrificatie van voertuigen tot nu toe een succes is, is het niet geschikt voor elke vorm van transport of toepassing. De luchtvaart en de maritieme sector hebben bijvoorbeeld te kampen met uitdagingen op het gebied van elektrificatie vanwege de energiedichtheid en actieradius of onvoldoende infrastructuur. Ammoniak wordt beschouwd als een ideale alternatieve brandstof voor maritieme toepassingen en kan worden gebruikt als directe vervanging voor fossiele brandstoffen in schepen. Het wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen in een proces dat groene ammoniakproductie wordt genoemd en dat een CO2-neutrale brandstof garandeert.

  Andere alternatieve brandstoffen die in gebruik zijn, zijn biobrandstoffen, brandstofcellen op waterstof en synthetische brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt van biomassa, zoals resten van gewassen, algen of afvalmaterialen. Biobrandstoffen kunnen traditionele brandstoffen vervangen of samen met traditionele brandstoffen worden gebruikt, waardoor de uitstoot van broeikasgassen afneemt.

  Hoewel sommige alternatieve brandstoffen kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moet de overstap naar zero-emissie brandstoffen het uiteindelijke doel zijn. Dit omvat de creatie van hernieuwbare waterstof en de vooruitgang van geavanceerde technologieën zoals koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS) en directe luchtafvang om ervoor te zorgen dat het productieproces van alternatieve brandstoffen geen substantiële uitstoot produceert.

  Conclusie

  Sinds het begin van de jaren 2000 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in onze pogingen om de impact van transport op de planeet te beperken. Talrijke innovaties hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe technologieën op de markt zijn gekomen en in de toekomst kunnen we verwachten dat deze technologieën nog beter zullen worden. Er zullen echter wel enkele infrastructurele veranderingen moeten worden doorgevoerd om de meest effectieve innovaties mogelijk te maken. Wat we wel weten is dat we de goede kant op gaan, aangezien meer mensen zich bewust zijn van hun eigen CO2-voetafdruk dan ooit tevoren en duurzamere keuzes maken in hun dagelijks leven.