Hoeveel waarde hecht
u aan veiligheid?

Arbeidsveiligheid - een prioriteit voor RS

Veiligheid op alle gebieden

Persoonlijke veiligheid
Machineveiligheid
Elektrische veiligheid
Operationele betrouwbaarheid

Arbeidsveiligheid is een topprioriteit voor RS

Selecteer uw werkgebied in de onderstaande infographic.


Machineveiligheid

Machines en processen kunnen tijdens het gebruik aanzienlijke gevaren voor het personeel met zich meebrengen.

De 2006/42/EG-machinerichtlijn beschrijft de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waaraan machines moeten voldoen voordat de fabrikant de CE-markering mag aanbrengen.

Toegangspoortjes, afscherming en schilden kunnen de interactie van de bedieners met machines of productielijnen echter belemmeren. Door gebruik te maken van elektronische detectie en intelligente veiligheidssystemen kunnen machines veilig bediend worden, voldoen aan de gezondheids- en veiligheidswetgeving en een optimale productiviteit leveren.

RS biedt het breedste assortiment van producten in de industrie om machineveiligheid te bevorderen - van veiligheidsrelais en lichtschermen tot noodstopknoppen - wij hebben alle bekende en vertrouwde merken.

Persoonlijke veiligheid

Werkgevers zijn onderworpen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de levering en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) op de werkplek.

PBM's beschermen u tegen gezondheids- of veiligheidsrisico's en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, helmen, handschoenen, veiligheidsbril, waarschuwingskleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsgordels en ademhalingsapparatuur.
Om de veiligheid op de werkplek te waarborgen, zijn instructies, procedures, opleidingen en supervisie nodig om werknemers in staat te stellen veilig en verantwoord te werken.

Zelfs als er technische controles en veiligheidssystemen aanwezig zijn, kan er nog steeds een risico op verwondingen bestaan, denk hierbij aan:
- Longen, bijv. verontreinigde lucht ingeademd
- Hoofd en voeten, bijvoorbeeld door vallende materialen
- Ogen, bijv. door rondvliegende deeltjes of spatten van corrosieve vloeistoffen
- Huid, bijv. door contact met corrosieve materialen
- lichaam, bijvoorbeeld door extreme temperaturen

PBM's zijn in deze gevallen dan ook van groot belang om de risico's te minimaliseren.

CasestudiesVerhoog uw productiviteit zonder de arbeidsveiligheid van uw medewerkers in gevaar te brengen

Meer info

Machineveiligheid in de productieomgeving

Meer info

Elektrische veiligheid

Elektriciteit vormt een aanzienlijk gevaar dat zowel tijdens normaal gebruik als tijdens onderhoud vermeden moet worden.

Elke technicus die aan elektrische apparatuur of voedingscircuits werkt, moet ervoor zorgen dat de voeding wordt geïsoleerd en uitgeschakeld om elektrische schokken door onbedoelde ontlading van energie te voorkomen.

De apparatuur moet ook worden getest op de veiligheid van de bediener - met inbegrip van het circuit, de aarding van de machine en isolatietests. Ook moet ervoor worden gezorgd dat alle draagbare apparatuur onbeschadigd is.

Operationele betrouwbaarheid

Uitglijden komt meestal voor op natte of vuile vloeren en struikelen is vaak te wijten aan slechte orde op de werkplek.

Daarom moeten alle industriële en commerciële werkplekken over oplossingen en procedures beschikken om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. De oplossingen zijn vaak eenvoudig en kosteneffectief, en een basisrisicoanalyse helpt bij het bepalen wat er gedaan kan worden om ongelukken te voorkomen.

Glijden en struikelen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel op de werkplek. Gemiddeld is het goed voor meer dan een derde van alle ernstige verwondingen. Ze kunnen ook leiden tot andere ongevallen, zoals vallen van hoogte of in machines.

Dergelijke incidenten kunnen worden voorkomen door bewegwijzering, het plaatsen van de nodige slagbomen, het verstrekken van absorptiekits of het zichtbaar plaatsen van EHBO-sets.

.

Toonaangevende merken

Vind producten van onze geselecteerde partners voor uw arbeidsveiligheid.