brexit faq

Moeten wij onze prijzen verhogen vanwege de Brexit?
We weten nu dat goederen die tussen het VK en de EU-lidstaten worden vervoerd geen extra tarief- en invoerrechten ondervinden. Ons doel is ervoor te zorgen dat wij klanten een aantrekkelijke en concurrerende prijs kunnen aanbieden in overeenstemming met ons hoogwaardige servicemodel.

Wat betekent de Brexit voor onze verschillende Europese markten?
De impact is voor elke markt anders. De komende maanden zullen wij communiceren welke impact de Brexit op elke markt heeft.

Hebben wij de invoering van de douanetarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op al onze aankopen in de EU overwogen?
Ja.

Hoeveel havens van binnenkomst gebruiken wij momenteel waar onze organisatie verantwoordelijk is voor de invoer in het VK?
Wij gebruiken drie belangrijke punten van binnenkomst: de Kanaaltunnel, de luchthaven Heathrow en de luchthaven East Midlands.

Hebben wij onze verzekeringspolissen, inclusief wat er al dan niet onder valt, geëvalueerd om inzicht te krijgen in de dekking die deze bieden voor de gevolgen van Brexit?
Ja, er is geen verandering in onze dekking op basis van onze verzekeraar.

Voorzien wij uitdagingen in verband met wijzigingen in contractvoorwaarden, IE-rechten, overmacht in verband met verzekeringen?
Nee.

Zijn in onze gehele organisatie contractbeoordelingen uitgevoerd om de voorwaarden te identificeren waarop de Brexit een uitwerking heeft? Zo ja, hebben wij risico's geïdentificeerd met betrekking tot verhoogde financiële/regelgevende aansprakelijkheid, beëindiging of claims in verband met wetswijzigingen, verwijzingen naar EU-wetgeving, MAC-clausules (Material Adverse Change, materiële negatieve wijziging), overmacht, jurisdictie, territoriale beperkingen en specifieke Brexit-clausules?
Ja, en er is geen materiële impact.

Hebben wij het effect van product-/dienstenspecifieke wijzigingen in de regelgeving in verband met nieuwe en gewijzigde nalevingsregelingen beoordeeld?
Ja.

Welke bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP's) heeft onze organisatie opgesteld voor de levering van overzeese onderdelen/materialen die mogelijk van invloed zijn op de goederen/diensten die wij leveren?
Wij hebben een buffervoorraad voor een aantal weken op onze snel bewegende lijnen. Wij zijn van plan om het niveau van de buffervoorraad voor deze snel bewegende lijnen te verhogen. Wij blijven samenwerken met onze leveranciers om hun niveau van paraatheid te valideren.

Is de documentatie van facturen, paklijsten en exportverklaringen beschikbaar?
Ja.

Staan de Incoterms duidelijk vermeld op de facturen?
Ja.

Wat zijn jullie Incoterms?
Wij doen op basis van verschillende Incoterms zaken met klanten. Met het overgrote deel van onze klanten doen wij echter zaken op basis van DDP (Delivered Duty Paid: geleverd, rechten betaald).

Is de tariefcode van het product (minimaal 6 cijfers) duidelijk op de facturen vermeld?
Ja.

Wordt het land van oorsprong duidelijk vermeld op de facturen en de verpakking van het product, zodat aan de criteria voor het bepalen van het land van oorsprong wordt voldaan?
Ja.

Is de douanewaarde van de goederen duidelijk op de facturen vermeld?
Ja.

Is de retouremballage (indien van toepassing) afzonderlijk op de facturen vermeld, met CPC (Geretourneerde goederen - code van douaneregeling) en tariefcodes (minimaal 6 cijfers)?
Ja.

Zijn er, indien van toepassing, uitvoervergunningen beschikbaar?
Ja.

Beschikken vervoerders over de juiste rijbewijsdocumenten, waaronder paspoorten met een geldigheidsduur van 6 maanden en opleggerregistraties?
Ja.

Voldoet het verpakkingsmateriaal van hout (WPM, wood packaging material) aan de internationale normen van ISPM15?
Ja.

Zijn uw vervoerders op de hoogte van de per 1 juli 2021 geldende vereisten van de S&S-verklaring (Safety & Security)?
Ja.

Zijn de vervoerders op de hoogte van het nieuwe elektronische aanmeldsysteem GVMS (Goods Vehicle Movement Service) en de per 1 juli 2021 geldende vereisten van het 'pre-lodgement' model?
Ja.

Hebben wij een risicobeoordeling uitgevoerd voor de wijzigingen in de douaneprocedures voor zowel de uitvoer als de invoer na de Brexit?
Ja.

Hebben wij met onze overzeese leveranciers mogelijke verstoringen van de levering van deze goederen beoordeeld?
Ja.

Hebben wij een beoordeling uitgevoerd van onze leveranciers met betrekking tot hun bereidwilligheid en continuïteitsrisico's?
RS heeft zijn toeleveringsketen beoordeeld en de bereidheid van de leveranciers wordt hoog geacht. Daarnaast plannen wij als organisatie een 'worst case'-scenario op de volgende gebieden:

  • Verminderd vrij verkeer van producten, goederen, diensten en personen over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU
  • Meer administratie om de vereiste grensoverschrijdende gegevensstromen te verwerken
  • Beperkingen van het personenverkeer kunnen in sommige sectoren leiden tot een tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden

Zijn wij btw-geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk?
Ja. Btw-nr.: GB 243 1640 91

Hebben wij een EU- of UK EORI-nummer?
Ja. EORI-nr.: GB243164091000

Is onze organisatie de aangever voor de invoer in het Verenigd Koninkrijk?
Ja.

Welke transportmiddelen gebruiken wij voor leveringen?
Wij maken gebruik van leverancierstransport of logistiek door derden voor inkomende leveringen en derde logistieke operators voor uitgaande leveringen.

Hebben wij een aangewezen vervoerder/hoofdvervoerder voor het transport van onderdelen/componenten naar het Verenigd Koninkrijk die in staat is om een btw-opschorting te bieden, of heeft u een eigen rekening?
Wij hebben onze eigen Broker Deferment Account in het Verenigd Koninkrijk.

Kunnen wij de HS- en export codes overleggen? En kunnen wij bevestigen dat wij de middelen hebben om dit te overleggen op het moment van de pakbon en facturatie?
Ja, wij kunnen deze informatie verstrekken.

In januari 2021 zullen alle producten die onder de huidige CE-markeringseisen vallen, moeten overstappen op de nieuwe UKCA-etikettering. Worden onze producten die onder de huidige CE-markering worden geleverd, dienovereenkomstig herzien?
Wij werken actief samen met onze leveranciers en fabrikanten om ervoor te zorgen dat alle producten die we verkopen na de veranderingen op 31 december 2020 de juiste certificeringen en labels hebben. Dit omvat ook de UKCA-etikettering.